top of page

PRIVACY POLICY

Principes met betrekking tot het verzamelen van gegevens van persoonlijke aard.

In principe verkrijgt men toegang tot informatie beschikbaar op of via de website zonder dat men gegevens van persoonlijke aard moet opgeven, zoals naam, postadres, e-mailadres, etc.

 

Teneinde aanvullende diensten te verkrijgen (vraag naar informatie, reservatie, ledenzone, abonnement op een informatiebrief…) is het uitzonderlijk mogelijk dat er persoonlijke informatie, voornamelijk gegevens worden gevraagd aan de gebruiker. In dit geval wordt de gebruiker vooraf verwittigd en de gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard. Concreet betekent dit met name dat :

 

  • Uw gegevens van persoonlijke aard mogen enkel worden ingezameld en verwerkt overeenkomstig de doeleinden die werden opgegeven bij hun inzameling.

  • U zal beschikken over het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, teneinde hun juistheid na te gaan en eventuele desbetreffende fouten te corrigeren. Daartoe kunt u contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, waarvan de gegevens hieronder vermeld staan.

  • De regionale autoriteit verbindt er zich toe om de beste veiligheidsmaatregelen te nemen teneinde te vermijden dat derden misbruik zouden maken van gegevens van persoonlijke aard die u zou hebben meegedeeld.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking.

Elke aanvraag of elke vraag met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer op de website kan worden gericht aan het postadres opgegeven op de website, alsook via e-mail aan het adres kopman@pelotonbikestore.be.

 

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot het navigeren.

Indien u toegang verkrijgt tot de website, dan verzamelen de servers automatisch de volgende gegevens :

 

  • het IP-adres dat aan u werd toegekend op het ogenblik van de verbinding;

  • de datum en het uur dat u naar de site surfte;

  • de geraadpleegde pagina’s;

  • het soort browser dat werd gebruikt;

  • het platform en/of het exploitatiesysteem dat werd geïnstalleerd op de PC;

  • de zoekmotor die werd gebruikt alsook de gebruikte sleutelwoorden om de website te vinden.

 

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers te meten op de verschillende onderdelen van de website en om er verbeteringen aan te brengen.

 

Gebruik van cookies.

Teneinde het navigeren te vergemakkelijken op de site en ook om het technisch beheer te optimaliseren, kunnen CarbonBike occasioneel overgaan tot het gebruik van “cookies”.

 

Een “cookie” is een klein stukje informatie dat wordt bewaard door een website bij de internetnavigator van uw computer. Deze “cookie” kan worden gerecupereerd bij een later bezoek aan dezelfde website. De “cookie” kan enkel worden gelezen door een andere website dan diegene die hem heeft gecreëerd. De website gebruikt de “cookies” voor administratieve doeleinden, om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soort informatie te registreren, hetgeen voor u zal vermijden om telkens dezelfde gegevens te moeten invoeren wanneer u onze website bezoekt.

 

De meeste “cookies” werken slechts voor de duur van een sessie of een bezoek. Geen enkele ervan bevat informatie die ervoor zou kunnen zorgen dat u telefonisch zal worden gecontacteerd, via e-mail of via de post. Het is voor u tevens mogelijk om uw navigator te configureren teneinde u te informeren telkens er een “cookie” wordt aangemaakt of om hun registratie te verhinderen.

bottom of page